มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

แบบสอบถามความคิดเห็น

รถยนต์ของท่านเติมเชื้อเพลิงอะไร?
เเกมส์|เกมยิงปลาpantipซิน 95 เเกมส์|เกมยิงปลาpantipซิน 91 แก็สโซฮอล์ 95 แก็สโซฮอล์ 91 E20 E85 LPG NGV
4.88% (2) 17.07% (7) 17.07% (7) 21.95% (9) 12.20% (5) 14.63% (6) 7.32% (3) 4.88% (2)
ท่านคิดว่าควรนำอะไร มาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้?
ขยะ มูลสัตว์ พืชผลทางการเกษตร น้ำมันที่เหลือจากการทำอาหาร
25.00% (5) 10.00% (2) 55.00% (11) 10.00% (2)
ภัยธรรมชาติที่คุณคิดว่าน่ากลัวที่สุด?
ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ โคลนถล่ม ทอร์นาโด/ใต้ฝุ่น น้ำป่า

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)
77.27% (17) 9.09% (2) 13.64% (3)
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)
ท่านคิดว่าเกมส์|เกมยิงปลาpantipเหมาะสมกับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดใด?
พลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านหิน พลังน้ำจากเขื่อน กังหันลม พลังงานนิวเคลียร์
56.67% (17) 3.33% (1) 13.33% (4)
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)
26.67% (8)
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เกมส์|เกมยิงปลาpantip +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th