มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

เกมส์|เกมยิงปลาpantipสารและเกมส์|เกมยิงปลาpantip

เกมส์|เกมยิงปลาpantipทั่วไป

บทความ

เกมส์|เกมยิงปลาpantipสารและเกมส์|เกมยิงปลาpantip

มพส. จัดสัมมนา เรื่อง “แม่ฮ่องสอนสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน: บทเรียนและอนาคต”

เรื่อง : “แม่ฮ่องสอนสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน: บทเรียนและอนาคต”
วันที่ : วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
เวลา : 8.30 – 13.30 น.
สถานที่ : ห้องราชดำเนิน  โรงแรมรอยัลปริ้นเซสหลานหลวง กรุงเทพฯ


กำหนดการสัมมนา

      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงพลังงานและ UNDP โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขจัดอุปสรรคด้านการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พลังงานทางเลือกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองด้านพลังงานได้อย่างเพียงพอ มีการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนเป็นไปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
      สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)ประจำเกมส์|เกมยิงปลาpantipร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง “แม่ฮ่องสอนสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน: บทเรียนและอนาคต” โดยภายในงานมีนายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซน รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำเกมส์|เกมยิงปลาpantip กล่าวต้อนรับ ,นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดงาน และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปพลังงานไทย จะไปทางไหนดี

 


แหล่งเกมส์|เกมยิงปลาpantipที่เกี่ยวข้อง


(http://www.energynewscenter.com/) 22 กันยายน 2560
 


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เกมส์|เกมยิงปลาpantip +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th