มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

เกมส์|เกมยิงปลาpantipเกมส์|เกมยิงปลาpantip

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
 
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เกมส์|เกมยิงปลาpantip : +66 2953 9881-4
โทรสาร : +66 2953 9885
อีเมล์ : efe@efe.or.th
แนะนำเส้นทาง
จากถนนวิภาวดีรังสิต - ดอนเมืองออกแยกทางออกวัดเสมียนนารีเลี้ยวเข้าถนนเทศบาลสงเคราะห์ ข้ามทางรถไฟ ผ่านวัดเสมียนนารีตรงมาตามถนน ผ่านไฟแดงแรกจากนั้นกลับรถก่อนถึงสะพานลอย และวิ่งเลนใน สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านธนาคารแล้ว มูลนิธิฯ อยู่ด้านซ้ายมือ
 
สำหรับรถยนต์ส่วนตัว
ผ่านตลาดบองมาเช่ เลี้ยวขวาตรงสี่แยกไฟแดงแรก จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าเกมส์|เกมยิงปลาpantipประชานิเวศน์ 1 รับบัตรจอดรถ และนำบัตรมาประทับตราได้ที่มูลนิธิฯ (สามารถเดินประตูทางเดินลัดมายังมูลนิธิฯ ได้)
กรุณากรอกเกมส์|เกมยิงปลาpantipช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
 
เกมส์|เกมยิงปลาpantipแผนที่
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เกมส์|เกมยิงปลาpantip +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th